Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 31 – 1 – 2012
Αρ. Πρωτ.:Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 11225
(σχετ. 8634, 6553, 7620, 3966, 6265, 105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας :101 87
Πληροφορίες :210-5224695
210-5235441
FAX :210-5236027

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο με πληροφορίες για την απογραφή των ΑμεΑ που εισπράττουν προνοιακά επιδόματα έχει εκδοθεί από το γενικό γραμματέα κοινωνικής πρόνοιας του υπουργείου υγείας. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε όλα (σχεδόν) τα ερωτήματα και τις απορίες που αφορούν την απογραφή.

Αρ. πρωτ.: Π3α/Φ.32/ Γ.Π. οικ. 11225/31.1.2012: Διευκρινίσεις σχετικά με απογραφή ΑμεΑ στα ΚΕΠ

Κατόπιν πλήθους ερωτημάτων από τα ΚΕΠ, τις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων, πολιτών και του υπ.αριθμ. 215/20.1.2012 εγγράφου της ΕσαμεΑ επισημαίνουμε τα κάτωθι:

- Οι αρμόδιοι για την απογραφή υπάλληλοι των ΚΕΠ δεν συγκεντρώνουν τα προσκομιζόμενα από τους πολίτες δικαιολογητικά, τα οποία μόνο θα επιδεικνύονται προς συμπλήρωση στην ηλεκτρονική φόρμα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι είτε σε μορφή πρωτοτύπων είτε φωτοαντιγράφων.

- Το πεδίο που αφορά στον αριθμό ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛΤΑ δεν είναι υποχρεωτικό.

- Στην κατηγορία επιδόματος Αιματολογικά Νοσήματα μπορεί να περιλαμβάνονται και οι εξής όροι: αιμολυτική αναιμία, μεσογειακή αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, δρεπανοκκυταρική αναιμία, συγγενής αιμορραγική διάθεση, αιμορροφιλία, πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια κλπ.

- Αναφορικά με τους αλλοδαπούς υπηκόους των οποίων τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα σε λατινικούς χαρακτήρες (Α-Ζ), η απογραφή τους θα πραγματοποιείται καθ’ όλο το οριζόμενο διάστημα (1/2/2012 έως 16/3/2012).

- Αναφορικά με τους πολίτες της Ε.Ε. έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους εκτός από το διαβατήριο εν ισχύ, μπορεί να είναι και το δελτίο ταυτότητας του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι.

- Σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι προς απογραφή πολίτες επιδεικνύουν αποφάσεις/βεβαιώσεις λήψης επιδόματος «καυσίμων» σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για το επίδομα κίνησης.

- Επισημαίνουμε ότι η απογραφή αφορά στους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων τα οποία λαμβάνουν από δήμους, περιφέρειες και πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (και όχι παροχές από ασφαλιστικά ταμεία).

- Δικαιούχοι των επιδομάτων είναι εκείνοι που αναγράφονται στην απόφαση/σχετική βεβαίωση χορήγησης του επιδόματος και των οποίων το ΙΒΑΝ είναι το απαιτούμενο.

Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής όπου θα συμπληρώνονται στη φόρμα όλα τα στοιχεία του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ το οποίο θα είναι του δικαιούχου είσπραξης.

- Δικαιούχος του επιδόματος απροστάτευτων παίδων είναι το ανήλικο παιδί, το οποίο θα απογραφεί.

- Η πιστοποίηση της αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές δεν αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την απογραφή.

- Η αναγραφή του ποσού του επιδόματος που λαμβάνει ο δικαιούχος δεν αποτελεί υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο.

- Η επίδειξη απόφασης δικαστικής συμπαράστασης είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση όμως που ο εκπρόσωπος του δικαιούχου, λόγω και του σύντομου χρονικού διαστήματος της απογραφής, δεν έχει προλάβει να λάβει την απαιτούμενη αυτή απόφαση εναλλακτικά μπορεί να επιδείξει τα κάτωθι δικαιολογητικά

- Την αναγνωριστική απόφαση χορήγησης του επιδόματος του δικαιούχου όπου και αναγράφεται το όνομα του ως υπεύθυνου είσπραξης του επιδόματος

- Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας όπου να αναγράφεται το όνομα του ως υπεύθυνου είσπραξης του επιδόματος

- Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για δικαστική συμπαράσταση, η οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί, μπορεί να προσκομίζει αντίγραφο της αίτησης

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερωθούν ότι εφόσον προσκομίσουν ένα από τα τρία εναλλακτικά δικαιολογητικά θα πρέπει με το πέρας της απογραφής να προσκομίσουν την απαιτούμενη απόφαση δικαστικής συμπαράστασης στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων διαφορετικά δεν νομιμοποιούνται να εισπράττουν το επίδομα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας
Γ. Κατριβάνος

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου