Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Νέα εισοδηματικά κριτήρια, που περιορίζουν ή και κόβουν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, προβλέπονται στο σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επέλεξε να κάνει την αρχή στην περικοπή κοινωνικών παροχών με το ΕΚΑΣ, έχοντας αποφασίσει πως το συγκεκριμένο επίδομα δεν θα μακροημερεύσει, αφού στην αρχιτεκτονική του νέου ασφαλιστικού συστήματος, για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτό.

Οι αλλαγές αφορούν σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 και μετά, και βάσει των νέων κριτηρίων, ο δικαιούχος, ασφαλισμένος σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας πλην ΟΓΑ, πληροί αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους.

β) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ. Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολέμου.

γ) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.

δ) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.380,90 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ε) To συνολικό ακαθάριστο ποσό συντάξεων (κύριων και επικουρικών) συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως επιδομάτων πλην των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

στ) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Ποσό επιδόματος:

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230 ευρώ μηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.018,26 ευρώ, καταβάλλεται ΕΚΑΣ ύψους 172,50 ευρώ.

γ. Από 8.018,27 ευρώ και μέχρι 8.219,93 ευρώ, ποσό 115 ευρώ.

δ. Από 8.219,94 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ, ποσό 57,50 ευρώ.

ε. Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με 2/3 των παραπάνω ποσών.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης , το δημόσιο ή το ΝΑΤ επιλέγουν με αίτησή τους το φορέα που θα καταβάλλει το Επίδομα.

Ό έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους .

Το ποσό του ΕΚΑΣ δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του εκάστοτε κλάδου ασθένειας ούτε στην ειδική εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ που επεβλήθη από τον Αύγουστο του 2010.

Της Ρούλας Σαλούρου
capital.gr

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου