Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Αυτό επισημαίνει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Ντόλιος, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρώ Διώτη και Βασίλη Μουλόπουλου.

Επειδή όμως οι έλεγχοι του υπουργείου κατέδειξαν μεγάλη χρονική καθυστέρηση των Δήμων να ανταποκριθούν σε όσα επιτάσσει το “Πρόγραμμα Προσβασιμότητας”, έχει αποφασιστεί να ελεγχθεί η εφαρμογή του Προγράμματος από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος θα συντονίσει προς τούτο τα ελεγκτικά σώματα κατά τομέα αρμοδιότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι έχει καθιερωθεί η υποχρέωση όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, να εκπονούν σε ετήσια βάση σχέδιο δράσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπει ο ΓΟΚ, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κοστολόγηση και χρηματοδότηση των έργων προσβασιμότητας στα κτίρια ευθύνης τους. Για τον σκοπό αυτό είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων σχετικά κονδύλια, για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων προσβασιμότητας ΑμεΑ και υποδείχθηκαν πηγές χρηματοδότησης των έργων αυτών.

Ειδικά για το “Πρόγραμμα Προσβασιμότητας στους Δήμους”, ο υφυπουργός Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι οι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα δημιουργίας προσβάσιμης αλυσίδας η οποία θα συνδέει, με προσβάσιμα πεζοδρόμια και διαβάσεις κατά μήκος μιας συγκεκριμένης διαδρομής, τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές των περιοχών υψηλής επισκεψιμότητας στις οποίες εκτός από τα κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών και τις κοινόχρηστες υποδομές, συμπεριλαμβάνονται οι χώροι αστικού πρασίνου και οι παραλίες. Το πρόγραμμα επιτάσσει επίσης να αφαιρούνται εμπόδια και να γίνεται αυστηρός έλεγχος της παράνομης στάθμευσης για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, στις ράμπες ΑμεΑ, να καταρτίζονται μελέτες και να υλοποιούνται για τη διαμόρφωση και ανακατασκευή πεζοδρόμων και πεζοδρομίων.

Το έγγραφο του υφυπουργού διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ηρώ Διώτη και Βασίλη Μουλόπουλου, με την οποία έχουν καταγγείλει σημαντικές ελλείψεις προσβασιμότητας στο νέο Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Οι βουλευτές έχουν επισημάνει ανάγκη συμπληρωματικών και διορθωτικών παρεμβάσεων για την ανεμπόδιστη κινητικότητα των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους και στους χώρους υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Με την ερώτηση που είχαν απευθύνει στην κυβέρνηση, καλούσαν λοιπόν τα συναρμόδια υπουργεία να απαντήσουν αν θα εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία.

Γεώργιος Ντόλιος
newpost.gr

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου