Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010
Ενα σημαντικό ποσοστό των νέων ανθρώπων με αναπηρίες είναι ικανό για εργασία, στην Ελλάδα όμως ελάχιστοι από αυτούς εργάζονται διότι αντιμετωπιζουν σημαντικά προβλήματα στις καθημερινές τους μετακινήσεις από και προς την εργασία τους. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε και στη χώρα μας να ξεπεραστεί μέσα από τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων παροχής ειδικά διασκευασμένων αυτοκινήτων στους πολίτες με αναπηρία, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 50 χρόνια.
Επειδή το κόστος υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και η εφαρμογή του πρακτικά πολύπλοκη, με αναγκαίο τον λεπτομερή σχεδιασμό και τον καλό συντονισμό των συναρμοδίων υπουργείων, στη Μεγάλη Βρετανία έχει θεσπιστεί ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας που ονομάζεται Μotability (http://www.motability.co.uk) μέσω του οποίου ξεπεράστηκαν πολλά από τα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Ο φορέας εποπτεύει την υλοποίηση του προγράμματος σε στενή συνεργασία με το κράτος αλλά με πλήρη ανεξαρτησία.
Από οικονομικής απόψεως το πρόγραμμα υλοποιείται με σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και οικονομικά σε αυτό έχουν επενδύσει με σημαντικά ποσά οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας (Βarclays, ΗΒΟS, Lioyds ΤΒS, ΗSΒC και Royal Βank of Scotland). Επιπλέον δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας μέσα από τις υπηρεσίες του και το όλο σύστημα επιχειρήσεων που έχει συγκροτηθεί με επίκεντρο την αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση το βρετανικό μοντέλο, ο πολίτης με αναπηρία έχει το δικαίωμα να ανταλλάξει το εκεί «επίδομα κίνησης» με ένα συμβόλαιο περιορισμένου χρόνου 3-5 ετών το οποίο παρέχει στον ίδιο δωρεάν αναπηρικό αυτοκίνητο, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του.
Το «επίδομα κίνησης» που λαμβάνουν οι Αγγλοι χορηγείται για την κάλυψη του αυξημένου κόστους μετακίνησης λόγω αναπηρίας και θεσμικά αντιστοιχεί με το ανάλογο «επίδομα κίνησης» που εισπράττουν από τις διευθύνσεις πρόνοιας οι Ελληνες με παραπληγία και τετραπληγία. Αφού λήξει η παραπάνω σύμβαση, το αυτοκίνητο επιστρέφεται στον φορέα του οποίου ιδιοκτησία αποτελεί εξαρχής και στη συνέχεια αυτός το εκμεταλλεύεται πουλώντας το ως μεταχειρισμένο, ενώ ο δικαιούχος ανανεώνει τη σύμβαση λαμβάνοντας νέο αυτοκίνητο με τους ίδιους όρους.
Δεν θα ήταν επομένως άστοχο αν η κυβέρνηση μελετούσε την προοπτική εφαρμογής ανάλογων αναπτυξιακών μοντέλων στην Ελλάδα σήμερα εκσυγχρονίζοντας την εικόνα της χώρας μας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τους μη προνομιούχους και συμβάλλοντας στην εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας, δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης, με το αζημίωτο.
Η κυρία Μαρία Σφακιωτάκη είναι ιατρός.
Πηγή: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=72&artid=327309&dt=22/04/2010#ixzz0lowa5KA0

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Loading...