Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπ` όψιν κυρίου Καλυβωκά

 

Κοινοποίηση:

-         Γραφείο Υπουργού

-         Τμήμα Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με

Αναπηρίες

-         Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής των μέτρων για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης

          εμποδιζόμενων ατόμων στις Υπηρεσίες του Υπ.ΥΜΔ

-         Διεύθυνση Συγκοινωνιών Ν. Θεσσαλονίκης                         

-         Συνήγορο του Πολίτη

-         Βουλή των Ελλήνων

-         ΜΜΕ

-         Inclusion Europe AISBL

-         Προς κάθε ενδιαφερόμενο που θίγεται από τις παρακάτω διατάξεις

                    

Θεσσαλονίκη, 1.12.2010

 

ΘΕΜΑ: Δελτίο Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.Μ.Α)

 

Από τον Ιούνιο του 2010 δημιουργήθηκε ένα σοβαρότατο πρόβλημα σχετικά με την χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης στον Νομό Θεσσαλονίκης για την κατηγορία των αναπήρων που υπάγονται στη Νοητική Αναπηρία (Αυτισμό, Σύνδρομο Down κλπ.) ενώ σύμφωνα με στις διατάξεις του Νόμου και βάση των Γνωματεύσεών τους από τις Α βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να αγοράσουν και να ταξινομήσουν ΙΧ αυτ/το ως αναπηρικό, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα προέκυψε στους δικαιούχους που δεν άσκησαν το δικαίωμα αυτό, δηλαδή δεν αγόρασαν αυτ/το στο όνομά τους,  γιατί  εξ` αντικειμένου λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αναπηρίας τους αλλά και βάση του νόμου μη έχοντας «δικαιοπρακτική ικανότητα»,  δεν μπορούν να προβαίνουν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Μέχρι τούδε, το δελτίο ΑΜΑ εκδίδονταν στο όνομα του ατόμου που έχει αναπηρία (με δική του φωτογραφία) για 1 συμβατικό αυτ/το των γονέων του υποβάλλοντας στην αντίστοιχη υπηρεσία σας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία προέκυπτε ότι το άτομο πληρεί της προϋποθέσεις και υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1798/1988 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 1882/1990. Επειδή το συμβατικό αυτ/το δεν το οδηγούσε ο ίδιος ο ανάπηρος, ο γονιός υπέβαλλε ως κάτοχος του αυτ/του την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και την άδεια οδήγησής του. Η διάρκεια του Δελτίου Στάθμευσης είχε διάρκεια μέχρι την λήξη της άδειας οδήγησης του συγκεκριμένου ατόμου.

Επειδή κατά την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος δημιουργήθηκαν και κατά το παρελθόν όμοια προβλήματα και το δικαίωμα αυτό δίδονταν βάση του Προεδρικού Διατάγματος ΜΟΝΟ στους θετούς ή ανάδοχους γονείς,  το Υπουργείο Μεταφορών, με διευκρινιστική εγκύκλιό του την οποία  εξέδωσε στις 26 Απριλίου 2006 (αριθ. Πρωτ. Α-20519/1728) προς όλες τις διευθύνσεις Συγκοινωνιών, κοινοποιώντας την παράλληλα στο Τμήμα Συντονισμού Θεμάτων Αναπηρίας και στην Επιτροπή παρακολούθησης της Εφαρμογής των μέτρων για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης εμποδιζόμενων ατόμων στις Υπηρεσίες του Υπ. Με. έδινε λύση προκειμένου τα άτομα αυτά να διευκολυνθούν από τα κενά και τις ελλείψεις του ανωτέρου Προεδρικού Διατάγματος.

Στην ερμηνευτικό αυτό έγγραφο με την παράγραφο 2 και 3 διευκρινίζεται ότι:

Παρ.2η : Στην πορεία προέκυψαν και πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις για θέση σε κυκλοφορία αναπηρικών αυτοκινήτων με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις αλλά για λόγους ανεξαρτήτως της θέλησής τους δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος αυτού.

Παρ. 3η : Επομένως όσα πρόσωπα έχουν αυτοκίνητα που δεν έχουν ταξινομηθεί με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις νομιμοποιείστε στη χορήγηση δελτίου στάθμευσης  του Π.Δ. 241/2005 (Α ` 290) εφ` όσον καταθέσουν στην Υπηρεσία σας αποφάσεις της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής από τις οποίες να προκύπτει ότι ο αιτών υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988 (Α`166), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. του άρθρου 23 του Ν. 1882/1990 (Α`43).

Για άγνωστους λόγους, ξαφνικά και προ μηνών, οι υπηρεσίες των διευθύνσεων Συγκοινωνιών (ανατολικής και δυτικής Θεσ/νίκης) δηλώνουν ότι αγνοούν το παραπάνω έγγραφο σημειώνοντας μάλιστα ότι όσα Δελτία ΑΜΑ εκδόθηκαν μ` αυτόν τον τρόπο είναι «παράνομα»,  χωρίς ωστόσο, ακόμα και με την υποβολή αντιγράφου του ανωτέρου εγγράφου, να το λάβουν υπ` όψιν.

Αυτό είχε και έχει σαν αποτέλεσμα, να μην χορηγούν πλέον δελτία στάθμευσης στα άτομα της συγκεκριμένης αναπηρίας αν το αυτ/το δεν είναι στο όνομά τους και δεν είναι οι ίδιοι οδηγοί!!!

Ακόμα και πρόσφατα, όταν εγώ προσωπικά απευθύνθηκα στην αρμόδια διεύθυνση Συγκοινωνιών (ανατολική Θες/νίκης) και συγκεκριμένα στον αρμόδιο για τα άτομα με αναπηρία υπάλληλο κο. Παπαφυλλάκη, προκειμένου να ανανεώσω την διάρκεια του Δελτίου Στάθμευσης (είμαι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ανανεώνεται ανά 5ετία και λήγει στα μέσα του Δεκέμβρη), μ` ενημέρωσε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν και κακώς μου δόθηκε. Επικαλέστηκε μάλιστα έγγραφο του Υπουργείου και  συγκεκριμένα του τμήματος που επιλαμβάνεται τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπογεγραμμένο από την  κα. Πολίτη και με  εντολή να εφαρμόζεται « κατά γράμμα» το Προεδρικό Διάταγμα και τίποτα παραπάνω. Αυτή εξ` άλλου ήταν και η θέση της όταν τον μήνα Ιούνιο επικοινώνησα και η ίδια μαζί της , ενημερώνοντας και στέλνοντας μάλιστα με φαξ την διευκρινιστική επιστολή που σας επισυνάπτω, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που είχε προκύψει σε αρκετούς γονείς που απευθύνοντας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

΄Όπως αντιλαμβάνεστε από τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο να μιλάει για διευκολύνσεις των ατόμων με αναπηρία, για ισονομία, όταν  μια ειδική υπηρεσία του Υπουργείου που φτιάχτηκε για να διευκολύνει ΟΛΑ τα άτομα με αναπηρία,   αγνοεί παντελώς την νομοθεσία που διέπει την συγκεκριμένη αναπηρία, αλλά ούτε δείχνει στοιχειωδώς το ενδιαφέρον που όφειλε να ενημερωθεί αν τελικά ένα άτομο που βρίσκεται υπό το καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και χαρακτηρίζεται   βάση της νομοθεσίας «ανίκανο προς κάθε δικαιοπραξία» μπορεί να προβαίνει στην αγορά ΙΧ αυτ/του, στις συναλλαγές που απαιτούνται για την απόκτηση αυτού και φυσικά να συνάπτει συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου το όχημα και βάση του νόμου να έχει την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα και ότι άλλο ρυθμίζει τέτοιου είδους σοβαρά ζητήματα οφείλει να εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία που σχετίζεται με τα άτομα κάθε κατηγορίας αναπηρίας, και όχι να «δίνει» θεωρητικά δικαιώματα τα οποία στην πράξη είναι αδύνατον να εφαρμοστούν, έρχονται αντίθετα με τις συνταγές του νόμου και έχουν ως αποτέλεσμα, τα άτομα αυτά ναι μεν να είναι «δικαιούχοι» πλην όμως με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις να μην μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Με την βεβαιότητα ότι θα επιληφθείτε του ζητήματος και θα δοθεί η ενδεδειγμένη λύση για να σταματήσει η ταλαιπωρία καθώς και η άνιση μεταχείριση σε βάρος των ατόμων που ανήκουν σ` αυτήν την κατηγορία αναπηρίας, χωρίς να χρειαστεί για προσφύγουν ομαδικά ή μεμονωμένα στην διαδικασία άσκησης κάθε νόμιμου μέσου προκειμένου να μπορούν τα ασκήσουν τα αυτονόητα και γι` αυτούς δικαιώματα, σας ευχαριστώ εκ των πρότερων. Σε αναμονή απάντησή σας…

 

Θωμαή Μαυράκη

Νόμιμος εκπρόσωπος και γονιός του

Κων/νου Λολάκου (Πολίτη με Βαριά Νοητική Αναπηρία)

Μέλος Διοικ. Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού

Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των Οικογενειών τους

Inclusion Europe AISBL, Brussels

 

Συνημμένα:

-         Προεδρικό Διάταγμα 241/2005

-         Διευκρινιστικό ΄Εγγραφό σας Αριθ.Πρωτ. Α-20519/1728 (25.4.2006)

-         Αντ/φο Δελτίου Στάθμευσης

-         Αντ/φο Γνωμάτευσης Α` βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

-         Αντ/φο Δικαστικής Συμπαράστασης

-         Αντ/φο  Φαξ προς τον Διευθυντή Δ/νσης Συγκοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ηλία Τσαϊρίδη

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου