Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρίες

Στηρίζουμε την πρόταση για παροχή κάρτας αναπηρίας

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2010

Σε μια κοινωνία που συνεχώς οι ευκαιρίες μειώνονται, τα άτομα με αναπηρίες καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από στενόμυαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλές φορές μειώνουν την προσωπικότητα τους και δημιουργούν επιπρόσθετη φόρτιση. Η έννοια του κοινωνικού Κράτους καθίσταται σε καιρούς που οικονομικές παροχές μοιάζουν μακρινό όνειρο, ως η μόνη βιώσιμη και προσοδοφόρα λύση. Εφ’ όσον το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας δεν μπορεί να συνεισφέρει σε οικονομικό επίπεδο τους ανθρώπους αυτούς, είναι αναγκαίο να τους παρέχει άλλες λύσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Σ’ αυτό το πνεύμα και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρίες, η Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει προς συζήτηση την πρόταση για την έκδοση της κάρτας αναπηρίας, η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας και της λειτουργικότητας θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα της δυσκαμψίας και της ακατάσχετης γραφειοκρατίας του ελληνικού Κράτους.

Το σύστημα που προτείνουμε να εφαρμοστεί είναι εναρμονισμένο με το ICF, ένα σύγχρονο επιστημονικό, παγκοσμίως αποδεκτό και εγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης και αξιολόγησης της Αναπηρίας με βάση τη Λειτουργικότητα. Έχει δημιουργήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και έχει μεταφραστεί - προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Η αξιολόγηση της Αναπηρίας και η απόκτηση της Κάρτας Αναπηρίας θα γίνεται με απλά βήματα. Μια αίτηση σε κάποιο ΚΕΠ θα ενεργοποιεί τη διαδικασία. Η αξιολόγηση θα γίνεται σε τοπικό Κέντρο Αξιολόγησης από πιστοποιημένους ιατρούς - αξιολογητές του ICF, θα ενημερώνεται ο Κεντρικός Φορέα Διαχείρισης (που θα υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας) και έπειτα μέσα από ένα αυτοματοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα θα ακολουθεί η αποστολή της κάρτας στον ενδιαφερόμενο. Η αναπηρία θα μπορεί να διαχωριστεί σε 5 κατηγορίες: Κατηγορία 0 (Καμία Αναπηρία) , 1 (Ελαφρά Αναπηρία), 2 (Μέτρια Αναπηρία), 3 (Σοβαρή Αναπηρία), 4 (Πολύ Σοβαρή Αναπηρία).

Το δεύτερο στάδιο θα πρέπει να είναι  η Διερεύνηση της Λειτουργικότητας, δηλαδή η διαπίστωση  των ικανοτήτων του ατόμου στους τομείς των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και της κοινωνικής συμμετοχής, όπως και στον τομέα των περιβαλλοντικών παραγόντων που το επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά,  ώστε να επιλεγούν οι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις και βοηθήματα. (Προϋποθέτει Κέντρα Διερεύνησης και πιστοποιημένους Λειτουργούς Αποκατάστασης).

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η Κάρτα Αναπηρίας αποτελεί μια κάρτα ‘κλειδί’ για όλες τις συναλλαγές των ανάπηρων με την πολιτεία. Η συστηματοποίηση μιας ενιαίας διαδικασίας που θα παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης ισόβιας ή μακράς διάρκειας κάρτας αναπηρίας τερματίζει τις πολλαπλές διαδικασίες, οι οποίες συχνά ταλαιπωρούν και θίγουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ατόμου με αναπηρία. Η τεκμηριωμένη επιστημονικά και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αναπηρίας που θα συνδυάζει αναγκαίες θεραπευτικές παρεμβάσεις και τεχνολογικά βοηθήματα, αποτελεί ένα σημαντικό άξονα της οικοδόμησης ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας.

Σε καιρούς που η οικονομική συγκυρία κάνει καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων δυσκολότερη οφείλει η κεντρική εξουσία να ενσκήψει πάνω από τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ικανότητες προσφέροντας τους ένα λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας τους. Ως νέοι άνθρωποι οφείλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην προσπάθεια για περισσότερη κρατική κοινωνική ευαισθησία αναζητώντας λύσεις και αναδεικνύοντας προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των συνανθρώπων μας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρίες και την ανάδειξη της πρότασης, ο Υπεύθυνος Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Πολιτικού Συμβουλίου της ΟΝΝΕΔ Άγγελος Παπανικολάου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία αποτελεί το ερέθισμα να αναλογιστούμε τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να συντελεστούν για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Επιπλέον, οι σημερινές συνθήκες διαβίωσης με την επιβολή του μνημονίου καθιστούν τα αιτήματα των Ατόμων με Αναπηρία για Αυτονομία, Αυτοπραγμάτωση,  Άρση του Κοινωνικού Αποκλεισμού και παροχή Ίσων Ευκαιριών πιο επίκαιρα από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως ΟΝΝΕΔ επαναφέρουμε την πρόταση για εισαγωγή της Κάρτας Αναπηρίας και της Διερεύνησης της Λειτουργικότητας. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συστηματοποιημένο πρόγραμμα αξιολόγησης της αναπηρίας και θα αντιμετωπίσει την τεράστια ταλαιπωρία που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία με τις ατέρμονες σημερινές διαδικασίες πιστοποίησης της αναπηρίας από διάφορους φορείς της Πολιτείας. Η Κάρτα Αναπηρίας μπορεί να αποτελέσει το ¨διαβατήριο¨ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων που πλήττουν τα Άτομα με Αναπηρία.

Ο σεβασμός της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη αποτελεί δείκτη πολιτισμού για ένα κράτος. Αναμένουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να εξετάσει την πρότασή μας και να εφαρμόσει ουσιαστικές πολιτικές που προάγουν την Κοινωνική Αλληλεγγύη.»

Τομέας

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πολιτικού Συμβουλίου

Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας

Πηγή:http://onned.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=649%3A2010-12-03-00-13-48&catid=20&Itemid=64

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου