Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Η Ευρωπαϊκή Βουλή προσφέρει επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης σε ανθρώπους με αναπηρία. Τα προγράμματα είναι ανοιχτά τόσο σε απόφοιτους πανεπιστημίου όσο και σε αυτούς με χαμηλότερη εκπαίδευση και διαρκούν πέντε μήνες.

Ο κύριος σκοπός τους προγράμματος είναι να προσφέρει σε έναν αριθμό ανθρώπων με αναπηρία μια σημαντική εργασιακή εμπειρία ως εκπαιδευόμενοι στη Ευρωπαϊκή Βουλή, δίνοντάς τους μια ευκαιρία να γνωρίσουν τις δραστηριότητές της.
Επιπρόσθετοι στόχοι είναι:
o η εφαρμογή των αρχών των ίσων ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Βουλής με την υποστήριξη ανθρώπων με αναπηρία στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες στη μελλοντική τους απασχόληση.
o Αξιοποίηση της συμμετοχής και της θετικής εμπειρίας που θα φέρουν οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία στην λειτουργία και το πολιτιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Βουλής
o Συμβολή στην ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα αναπηρίας των μελών της Βουλής, διευκολύνοντας στην άρση αντιλήψεων που μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στην ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία

Οι υποψήφιοι για τα επιχορηγούμενα προγράμματα κατάρτισης πρέπει:

o Να είναι εθνικότητας Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
o Να είναι άνω των 18 ετών
o Να έχουν πολύ καλή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και καλή γνώση μιας δεύτερης
o Να μην έχουν λάβει κάποια άλλη επιχορηγούμενη κατάρτιση, ή να μην έχουν απασχοληθεί με αμοιβή για διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερεις εβδομάδες, σε κάποιο Ευρωπαϊκό θεσμό, ή μέλος, ή πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Βουλής
o Να έχουν πιστοποίηση της αναπηρίας

Οι μηνιαίες αποδοχές για τους εκπαιδευόμενους είναι €1119,37. Τα επιπρόσθετα έξοδα των εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με την αναπηρία μπορούν να καλυφθούν κατά 50% του ποσού της μηνιαίας υποτροφίας. Εάν υπάρξει ανάγκη, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν εύλογες προσαρμογές στον χώρο εργασίας που θα μπορέσουν να τους διευκολύνουν στην εργασία που τους έχει ανατεθεί.
Προθεσμίες:
15 Οκτωβρίου (για την περίοδο από 1 Μαρτίου έως 15 Σεπτεμβρίου)
15 Μαΐου (για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 15 Μαρτίου)

Επικοινωνία:
European Parliament – Traineeship Office
KAD Building, Office 2C007
European Parliament
L- 2929 Luxembourg
Τηλέφωνο: +352 4300 3697
Fax: +352 43 00 248 82
email: stages@europarl.europa.eu
internet: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου