Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα, μέτρο το οποίο ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2009
Αποδείξεις από γιατρούς και δικηγόρους θα πρέπει να ζητούν οι φορολογούμενοι για να έχουν μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση. Τα έξοδα αυτά, εκπίπτουν εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα, μέτρο το οποίο ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2009.
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης εξέπιπταν σε ποσοστό 20% από το φόρο, ενώ για τις δαπάνες για νομικές υπηρεσίες δεν υπήρχε κανένα φορολογικό όφελος.Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι:

Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Εκπτώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες και νομικές υπηρεσίες

Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται για τους πιο πάνω λόγους σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, φυσικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και όχι οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ. καθώς και για δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών, που εξακολουθούν να μειώνουν το φόρο κατά ποσοστό 20% και μέχρι 6.000 ευρώ.

Στα ιατρικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής απαιτείται η συνυποβολή με την ετήσια δήλωση του φορολογούμενου της πρωτότυπης διπλότυπης απόδειξης που εκδίδεται από τον ιατρό ή τον οδοντίατρο κατά την είσπραξη της αμοιβής του και προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ..

Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτές που καταβάλλονται από άτομα που συνοικούν και βαρύνουν το φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή είναι τυφλοί γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της νομαρχίας με ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ.

Ακόμη περιλαμβάνονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που καταβάλλονται από γονέα για τα τέκνα του, τα οποία δεν τον βαρύνουν επειδή συνοικούν με τον άλλο γονέα, λόγω διάζευξης.

Δικηγόροι
Για πρώτη φορά, θεσπίζεται φορολογική έκπτωση και για τα ποσά που δαπανούν οι φορολογούμενοι σε δικηγόρους. Ολόκληρο το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων:

Για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων (μεταβίβασης ακινήτων και καταστατικών εταιρειών) και

Για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.

Ειδικότερα μέτρα

1. Εκτός των άλλων δαπανών, από το εισόδημα της συζύγου εκπίπτουν και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης και αμοιβής δικηγόρων που αφορούν την ίδια, καθώς και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και του ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι τον δεύτερο βαθμό, που βαρύνουν αυτή.

2. Σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου θα μεταφέρονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ίδιου και λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν στον άλλο σύζυγο.

3. Τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης θα μεταφέρονται των συζύγων, αν το εισόδημα του συζύγου που αφορούν δεν επαρκεί για την κάλυψή τους.

4. Στα έξοδα νοσηλείας ενσωματώθηκαν και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών του φορολογούμενου και των προσώπων που τον βαρύνουν.

5. Προβλέπεται η μεταφορά των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν στα ποσά των μειώσεων του φόρου του άλλου συζύγου, ενόψει της έκπτωσης των ιατρικών εξόδων από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

http://www.imerisia.gr/
6-10-2009

Translate

Αναζήτηση αρχείου

Στατιστικά

Locations of visitors to this page

hit counter

Αναγνώστες

Προσθέστε μας

Share/Save/Bookmark

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Loading...